Bản vẽ Khu lăng mộ đá, lên thiết kế cho khu lăng gia đình hoàn chỉnh

Nghệ nhân Xuân Mạnh xin chia sẻ cho quý khách đang quan tâm tới bản vẽ thiết kế, một trong những vấn đề quan trọng khi bắt đầu tiến hành xây dựng khu lăng mộ cho gia đình, sau đây là bản vẽ khu lăng mộ đá ( bản demo ) để quý khách có thể hình dung rõ hơn sau khi lên thiết kế khu lăng mộ của mình sẽ như sau:

Mặt trước khu lăng

Chi tiết Mộ đá

Mặt cắt trong khu lăng

Cuốn thư đá